ಪುಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕಿನ ವರಾತ.

ಹಿ೦ದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಆಗಿರಬಹುದೇ!

ಅಡಿಗಡಿಗೂ ಹಾಲು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮಗು

ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಲದೆ೦ಬ ವರಾತ,
ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಲಿನ ನೆನಪು

ಒ೦ದು ಥರಾ
ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೆಕ್ಕು
ಇದು-
ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ
ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು
ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ;
ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಚಾಕೊಲೇಟುಗಳನ್ನು
ಮಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಲಿನವಳನ್ನೇ

ಗ೦ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅ೦ತ-
ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅವರಮ್ಮ
’ಮದುವೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಪುಟ್ಟಬೆಕ್ಕು

“ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಕ್ಕೇ”
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ?
ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಹಾಲನು
ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ!

Advertisements

2 responses to “ಪುಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕಿನ ವರಾತ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s